บริษัท มงคลวิวัฒน์พาณิชย์ จากัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทมงคลวิวัฒน์พาณิชย์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2504 เพื่อจัดจำหน่ายตลับลูกปืนยี่ห้อชั้นนำในตลาด
และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทเจเทคโตะ จำกัด
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ JTEKT/KOYO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510
และได้รับ Appreciation Award จากบริษัทเจเทคโตะเป็นประจำทุกปี
ตั้งแต่มีการเริ่มให้รางวัลในปี 2552 รวมทั้งได้รับรางวัล

- Special Contribution Award ในปี 2552 
 - Excellent Achievement ในปี 2563           
 - Excellent Award ในปี 2565                        
                        


24 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 488 ครั้ง

Engine by shopup.com